Bu alanda resim göremiyorsanız burayı tıklayarak Flash Player ı yükleyiniz.

TEKNODENT yasal ve hukuki yükümlülüklerine ek olarak etik prensipler içeren bir firma kültürüne sahiptir. Kurulduğu 1995 yılından bu yana, firma kurucuları ve çalışanları evrensel etik değerlere kendi kişisel presiplerini de katarak bu kültürü oluşturmuşlardır.

Temelini bu kültürün oluştururduğu TEKNODENT nin etik kuralları yalnızca yazılı belgeler olmayıp, tüm çalışanları tarafından benimsenen ve özümsenerek yaşanan değerleri içerir.

Firma mensupları bunları uygulamakla kalmaz, başkalarından da bekler.

Firma etik kurallarının çalışanları tarafından tam olarak anlaşılmasına çaba gösterir. Çalışanlarının Firma etik değerler ve presiplerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını destekler. Bu amaçla düşünce ve görüşlerini yönetime sunabilmeleri için kolay iletişim kanalları sağlar.

TEKNODENT nin mensupları: Başka firma çalışanları, müşteriler, rakipler, kamu kurumları, diğer özel firmalar ile ilişkilerinde her zaman adil ve dürüst davranırlar. Bu ilişkilerinde, hiçbir zaman karalayıcı, yanlış yönlendirici, dürüst olmayan davranışlarda bulunmazlar. İş ilişkileri olan kişilerden, maddi değer taşıyan hediye ve benzerlerini doğrudan ya da dolaylı olarak almaz ve vermezler.

TEKNODENT Hasta haklarına saygılıdır. Hastalarını bilgilendirme görevini resimli ve anlatılı olarak yapmaktadır.

TEKNODENT hastalarına adil ve dürüst davranır. Raporlar ile ilgili tüm belgeleri hazırlarken açık ve dürüsttür. Yanlış yönlerdirmelerden uzak durur. Mutlak ve tam hasta memnuniyetini hedefler. Bu nedenle, raporları eksiksiz ve zamanında teslim etmeyi hedefler.

TEKNODENT hizmet ve ürün aldığı sağlayıcılara da benzer şekilde adil ve dürüst davranır. Sağlayıcıların kendisi ile paylaştığı gizlilik içeren bilgilere saygı gösterir. Sağlayıcların patent, lisans ve benzeri değerlerini kollar ve uygular. Sağlayıcılarına ödemelerini sözleşmelere uygun şekilde, zamanında ve tam olarak yapar.

TEKNODENT kendi etik değerlerine benzer değerlere sahip kişi, firma, kurum ve kuruluşlar ile çalışmayı hedefler.

 

BAĞDAT-GÖZTEPE - Bağdat Cad. Sim Apt. No:241/5 Kadıköy / İstanbul    Tel: 0216 360 73 30