Bu alanda resim göremiyorsanız burayı tıklayarak Flash Player ı yükleyiniz.

CBCT
(Cone beam Volumetrik Tomografi)

NewTom 3G

Newtom 3G DVT cihazı ( Dental Volumetrik Tomografi ) 1.8 ila 9.0 saniye süren ve hastanın başı çevresinde 360 derecenin her bir derecesinden 1 kesit alarak 360 adet kesitten üç boyutlu bir fantom yaratır. ( saniyede 10 görüntü ) Digital fantom Volumetrik olup tüm detayları taşımaktadır. Bu temel veri gelişmiş yazılımlar ve özel personel tarafından işlenerek kesitler oluşturulur. Aksiyal kesitlerde 100µ sagital ve koronal kesitlerde 0,15 mm , açısal kesitlerde 0.15 mm detayla incelemesi yapılarak birebir ölçümlendirilir ve cross section, Koronal, Oblik sagital, Aksiyal ve 3 boyutlu görüntüler hazırlanarak vakaya göre raporlar hazırlanır. Bu verilerden yola çıkılarak hastanın bir'e bir 3D modelleri imal edilebilmektedir.. ayrıca sanal ortamda planlanmış implant çalışmasının hastaya uyumlu Implant klavuzu yapılabilmektedir.. Bu sayede dişhekimliği kliniği pratiğinde, cerrahi, implantoloji, periodontoloji ve ortodonti alanında ihtiyaç duyulan tedaviye yönelik tüm ölçümler birebir gerçekleştirilebilmektedir.

Konvensiyonel CT'ler 1997 yılına kadar tanı ve tedavi için dentomaxillofacial görüntüleme alanında da kullanılmıştır. Ancak bu amaç için kullanıldığında yüksek maliyetİ ve yükzek doz nedeni ile sadece dental tedavi için kullanım alanı sınırlı kalmıştır. Yatırım maliyetlerinden dolayı cihazların kurulması ve çalıştırılması, tek bir amaç için değil tüm vucut için kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu merkezlerde ki maxillofacial görüntüleme vücud için kullanılan sistemlere yazılım ilavesi yapılarak elde edilmiştir.

Bu nedenle 1997 yılında İtalya-QR firması tarafından geliştirile NewTom 3G DVT (CBCT-Cone-Beam Dental Volumetrik Tomografi) Diş ve çene kemiği görüntülemesinde daha tanisal kapasite olarak makul sonuçlar vermiştir.. Ayrıca Medikal CT’lere oranla %90-70 oranında daha düşük bir doz kullanıldığından dolayı diş hekimliği görüntüleme sistemleri arasında hızlı bir şekilde yerini almıştır.

Geleneksel CT’in bir özelliğide her bir görüntü diliminde doz profillerinin üstüste gelmemesidir. NewTom DVT ile kıyaslandığında CT lerde 1 ila 3 mm koordinat hatası, NewTom DVT’de ise 0.13 mm koordinat hatası tespit bulunmakta.**

Üç boyutlu dikey panaromik makinelere göre yatarak çekim yapılan Tomografi cihazlarının avantajları saymakla bitmez ama kısaca en önemlisi her türlü hasta için çekim standartlarını maximunda olması amacıyla, hasta stabilizasyonun önemidir. Yatarak yapılan çekimlerde hastayı konumlandırma imkanları daha fazladır, KBB, çekimlerinde sinüs içi patalojiler kesinlikle yatarak çekim istemektedir yani uyku pozisyonu. Oturamayan, ayakta duramayan, kaza geçirmiş, ağrısı olan hastalarında yatar konumda çekimleri yapılmakta, Çocuklar ise yatar konumdayken çok rahat çekim konumu için hassas ayar imkanı vermekteler. Tomografiler için hasta yatağıından vazgeçilemez.

**Marmulla&Wörtche&Muhling&Hassfeld Dentomaxillofacial Radiology 2006;34, 28-31

BAĞDAT-GÖZTEPE - Bağdat Cad. Sim Apt. No:241/5 Kadıköy / İstanbul    Tel: 0216 360 73 30